Srečanje starejših občanov

ERIK BRECELJ, zdravnik iz Onkološkega inštituta Slovenije:

”Imate srečo, da ga lahko uporabite v svojem okolju. Izkoristitie to!

Imate kandidata, ki se spozna na medicino, na organizacijo in na črpanje sredstev. 

Zgrabite priložnost, izkoristite ga. 

Na Bledu imate zdravstveni dom. Čuvajte ga kot sveto zlato. To, da imate dostop do osebnega zdravnika je pomembno in veliko vredno. ”

(Srečanje o zdravstvu in športu 24.10.2022 v Zg. Gorjah)

Veličina vsake družbe in voditelja se meri po tem, kako poskrbi za najranljivejše, 

zato vas vabimo na

Srečanje starejših občanov in ljubiteljev kulture v Občini Gorje, ki bo

v torek 8.11.2022 ob 17. uri v Gorjanskem domu.

Starejših občank in občanov od 65 let je v Gorjah okoli 22%, kar pomeni približno 600 ljudi. Res je in to je dobro, da je veliko le teh še v dobri fizični in psihični kondiciji ter so sposobni relativno dobro poskrbeti zase. 

Pomisliti pa moramo na bolne, invalidne, onemogle, osamljene, ki so pretežno zaprti med štiri domače stene, ter čakajo na čas, ko jih bodo premestili v domove za starejše. Ko ugotavljamo in spoznavamo, koliko denarnih sredstev za olajšanje življenja  tej ranljivi skupini občank in občanov je na državni in evropski ravni, ki jih gorjanska občina žal ni izkoristila zanje. 

V Gorjah je doma oče Zakona o dolgotrajni oskrbi. Janez Poklukar je po 18 letih dela in usklajevanj predhodnikov skupaj s širšo javnostjo ter v širokem konsenzu z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in njenim predsednikom Janezom Sušnikom, ki se nam bo pridružil na srečanju, dosegel sprejetje zakona. S tem je zagotovil zakonsko podlago, da bodo vsi pomoči potrebni, le to tudi dobili. 

Skupaj z ZDUS se je tudi aktiviral na področju e- oskrbe in zagotovil EU sredstva v višini 4 milijone EUR. E-oskrba na domu vključuje poseben telefonski paket oz. e-napravo, s katero  uporabnik lahko vsak trenutek le s pritiskom na gumb preko posebnega klicnega centra pokličejo pomoč zdravnika ali svojcev.  In e-oskrbo bomo zagotovili slehrnemu občanu, ki jo potrebuje.

Enako je bil pobudnik Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v Zdravstvu v obdobju 2021 do 2031 s katerim se je zagotovila osnova, na podlagi katere je lahko kasneje potrdil sofinanciranje gradnje prizidka Zdravstvenega doma Bled v višini 700 tisoč EUR.

Predstavili vam bomo tudi ostale cilje na področju zdravstva (slika 1, slika 2), oskrbe starejših in kulture. Tako bomo govorili o dnevnem varstvu in varovanih stanovanjih za starejše, e-oskrbi, preventivnih pogramih za starejše, organizaciji prevozov starejših pomoči potrebnih do zdravnika, bolnišnice, lekarne, upravne enote, občine in inštitucij, ki jih starejši potrebujejo. Na dogodku bomo predstavili tudi nadaljnja prizadevanja za boljše pogoje na področju kulture.

Slika 1: Prizadevanja za izboljšave na področju zdravstva
Slika 2: Športni park ob Gorjanskem domu

       

Iskreno pa se veselimo vašega sodelovanja, vaših predlogov in pobud. Zato vas pričakujemo v Gorjanskem domu, v torek 8.11.2022 ob 17. uri. Želimo si, da Vi poveste, kaj potrebujete Gorjanke in Gorjanci. Naj se sliši vaš glas!

Srečanje bo povezoval Boštjan Romih, za kulturno popestritev bo poskrbel kvartet Godbe Gorje, pridružili pa se nam bodo tudi Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije in dr. Janez Vodičar, Fakulteta za šport.

Čas je za spremembe!

                                                          Hvala in srečno!