Janez Poklukar

Zakaj sem se odločil za kandidaturo? 

Zato, ker v Gorjah potrebujemo spremembo na bolje. 

Potrebujemo gospodarski razvoj, da bodo mladi ostali in se začeli vračati. Potrebujemo ohranitev in zaščito naše narave. Potrebujemo več medgeneracijske solidarnosti, da bo lepše mlajšim in starejšim. Potrebujemo večjo preglednost dela občine. 

Naša občina zaostaja na marsikaterem področju. Naš vizija in strateški načrt sta zato dolgoročna, kandidiramo za 2 mandata.

Funkcijo župana bom opravljal neprofesionalno, saj bom še naprej delal kot zdravnik. 

Imeli bomo podžupana, ki ga bo imenoval Občinski svet. V Občinskem svetu ne bomo sestavljali koalicije, ker lahko samo skupaj premaknemo stvari na bolje.  Imamo večinski sistem volitev, zato ima vsak okraj oziroma volilna enota izvoljene predstavnike, ki morajo delovati po svoji vesti, samostojno in v korist svojih krajanov. Seje občinskega sveta se bodo v živo prenašale po televiziji (spletu), udeležili pa se jih boste lahko tudi zainteresirani Gorjanci. 

Delovali bomo transparentnost, pošteno in zakonito. To bo  pomembno pripomoglo k enakomernemu razvoju Gorij, saj bodo prinesle preglednost delovanja Občinskega sveta in Občine. Osredotočili se bomo na ključne razvojen projekte v Gorjah, kot so čista pitna voda in narava, naselje za mlade, tehnološki park, medgeneracijski center, športni park, kulturni dom, trajnostna mobilnost in logistični center TNP.

Drage Gorjanke in Gorjanci, prejemamo veliko vprašanj, kako bo delovala in se razvijala občina. Na Listi Janeza Poklukarja smo odprti za vse predloge, pobude in z veseljem odgovorimo na vsa vprašanja. Samo skupaj lahko realiziramo vizijo in projekte, zaradi katerih bomo vsi lepše živeli v naši lokalni skupnosti. Na naši listi za občinske svetnike kandidirajo ljudje, ki imajo znanje in izkušnje. Roko ponujamo vsakemu posebej in vsem Gorjancem skupaj. Roko zaupanja, korektnosti in transparentnosti. 

Čas je za spremembe.

 Hvala in srečno. Janez Poklukar