Kandidati za svetnike

Predstavitev kandidatov za svetnike Liste Janeza Poklukarja

Volilna enota 1: Krnica, Zatrnik, Sp. Laze, Radovna:

Anže Urevc, cenilec nepremičnin, gradbeni nadzornik

“V Gorjah nam gre dobro. A vseeno je prišel čas za spremembe. Zato sem se odločil za kandidaturo. Da končno sprejmemo prostorski načrt, ki bo omogočil gradnjo stanovanj za mlade, izvedbo večjih investicij, razvojni preboj obrti in podjetništva ter trajnostna turizem in kmetijstvo. Izvedbo investicij je treba dvigniti na višji nivo, z najboljšimi akterji in čim več evropskega denarja To je moje poslanstvo!”

Na volilnem listu obkrožite št. 2:

2. Anže Urevc, cenilec nepremičnin, gradbeni nadzornik

Bernarda Ferjan, zdravnica splošne medicine

“Za kandidaturo sem se odločila,ker je čas za spremembe.
Zavzemala se bom za ohranitev zdravega okolja in pitne vode,za javnozdravstvene ukrepe za krepitev in ohranitev zdravja,za dostopnost do zdravstvenih storitev,za zdrav razvoj otrok,medgeneracijsko sodelovanje in oskrbo starejših. Gorje naj bo občina z jasno vizijo razvoja. Gorje za vse generacije Gorjancev.”

Na volilnem listu obkrožite št. 3:

3. Bernarda Ferjan, zdravnica splošne medicine

Volilna enota 2: Zg. Gorje, Zg. Laze:

Matjaž Slivnik, glasbenik, serviser glasbenih inštrumentov

“Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan da je prišel čas za spremembe in drugačne odločitve.V Gorjah se bom zavzemal za večjo povezanost občine z občani, obrtniki in podjetniki.Mladim je potrebno omogočiti razvoj in jim dati pogoje, da ostanejo v Gorjah. Kot svetnik bom deloval pošteno in za vse občane.”

Na volilnem listu obkrožite št. 1:

1. Matjaž Slivnik, glasbenik, serviser glasbenih inštrumentov

Tadeja Kvas Majer, višja sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

“S svojim znanjem in izkušnjami želim prispevati k razvoju gorjanskega podeželja, kmetijstva, turizma ter skrbi za čisto pitno vodo. Prizadevala si bom za projekte, ki bodo povezovalni in razvojni za kmetijstvo, turizem, gospodarstvo, obrtništvo, starejše. Za najmlajše si bom prizadevala več lokalne hrane na krožnikih. Oni so prihodnost, zato bom tudi podpirala projekte za obstanek mladih v  Gorjah. Čas je za spremembe.

Na volilnem listu obkrožite št. 6:

6. Tadeja Kvas Majer, višja sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Volilna enota 3: Poljšica, Višelnica, Mevkuž in Grabče:

Janez Jan, upokojenec

“Za kandidaturo sem se odločil za boljši jutri. Redno obveščanje krajanov, zdravo čisto pitno vodo, boljši pretok prometa skozi vasi (Višelnico) dograditev  kanala meteornih in odpadnih voda z višjih leg brez črpalk,podporni zidovi, v kmetijstvu za boljšo samooskrbo, mladim dati možnost gradit stanovanja ali obnovitev  starejših hiš, spodbujati obrtnike za zaposlovanje mladine v domačem kraju, skrbeti za zaščito in reševanje, pomoč za starejše. To je moje mnenje, odločajo se pa volivci. “

Na volilnem listu obkrožite št. 1:

1. Janez Jan, upokojenec

Matej Poklukar, programer, razvijalec programske opreme

“Za kandidaturo sem se odločil, ker vidim v Gorjah neizkoriščen potencial, ki bi nam vsem omogočil kvalitetnejše življenje. Ob raznih potovanjih v tujino vidim veliko primerov dobrih praks, katere bi lahko preneseli k nam. Tako na področju gospodarstva kot tudi na področjih prometa, kmetijstva in turizma. Potrebujemo večje ambicije, bolj drzne projekte in dobre vzdržne rešitve. Čas je za spremembe.”

Na volilnem listu obkrožite št. 3:

3. Matej Poklukar, programer, razvijalec programske opreme

Volilna enota 4: Spodnje Gorje:

Tomaž Bergant, direktor, svetovalec na področju digitalizacije

“Kandidiram, ker si želim, da se mladim odpre drugačna pot, kot jo je imela moja generacija. Da ostanejo v Gorjah, da delajo v Gorjah, da se veselijo in ustvarjajo v Gorjah skupaj s starejšimi. Želim si nov razvojno naravnan vsegorjanski prostorski načrt, štejejo delovna mesta v Gorjah in število mladih. Čas je, da v Gorjah obrnemo nov list. Spremembe so gonilo napredka. Čas je za spremembe! “

Na volilnem listu obkrožite št. 1:

1. Tomaž Bergant, direktor, svetovalec na področju digitalizacije

Klemen Lah, tehnična podpora uporabnikom

“Kandidiram, ker si Gorjanke in Gorjanci zaslužimo, da občina po 16 letih končno postane servis občanom. Prvi korak k temu je prisluhniti vsem generacijam in jih z javnim predvajanjem sej občinskega sveta seznaniti z načrti za prihodnost. Verjamem, da imajo Gorje potencial postati zgodba o uspehu. Vse kar potrebujemo so pravi ljudje na pravem mestu. Čas je za spremembe!”

Na volilnem listu obkrožite št. 7:

7. Klemen Lah

Volilna enota 5: Spodnje Gorje:

Sebastijan Slivnik, samostojni podjetnik, elektroinštalacije

“Gorjanke in Gorjanci! Po šestnajstih letih je napočil čas za spremembe. Gorje in Občani si zaslužimo več besede, sodelovanja in odločanja pri graditvi prihodnosti našega kraja. Kot občinski svetnik, si bom prizadeval za vzpostavitev vseh tistih vrednot, ki smo jih do sedaj pogrešali pri delovanju organov občine. Biti osveščen je naša pravica. Izbira je na vaši strani, odločite se sami.”

Na volilnem listu obkrožite št. 2:

2. Sebastijan Slivnik, samostojni podjetnik, elektroinštalacije

Teja Zrim, strokovna sodelavka za pravne zadeve

“Za kandidaturo sem se odločila, ker si kot pravnica želim bolj demokratično in občanom bolj dostopno delovanje občine, ki bo prisluhnila potrebam svojih občanov. Kot občinska svetnica si bom predvsem prizadevala, da bo občina tako mladim, kot tudi starejšim Gorjankam in Gorjancem, z ustvarjanjem primernih pogojev, omogočila in olajšala življenje v Gorjah. Čas je za spremembe.”

Na volilnem listu obkrožite št. 5:

5. Teja Zrim, strokovna sodelavka za pravne zadeve

Volilna enota 6: Podhom

Marija (Mojca) Kozomara, višja finančna inšpektorica

“Občina mora biti pri svojem delu transparentna, odgovorna in predvidljiva, pri porabi javnih sredstev gospodarna, v odnosu do svojih občanov in poslovnih subjektov pa odzivna in pozorna na njihove potrebe in probleme. Za kandidaturo sem se odločila, ker je čas za spremembe. V primeru izvolitve bom delovala odločno in nepopustljivo do vseh, ki bi želeli izrabiti svoj vpliv za lastne interese.”

Na volilnem listu obkrožite št. 2:

2. Marija (Mojca) Kozomara, višja finančna inšpektorica