OKROGLA MIZA O ZDRAVJU, ŠPORTU IN SOLIDARNOSTI V OBČINI GORJE

V ponedeljek, 24. 10. 2022, se je v Gorjah odvila Okrogla miza o zdravju, športu in solidarnosti v občini Gorje.

Zbranim so se pridružili tudi ugledni gostje, in sicer dr. Erik Brecelj, znan zdravnik iz Onkološkega inštituta Ljubljan, Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in dr. Janez Vodičar, profesor na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani.

Zbrane je nagovoril kandidat za župana, Janez Poklukar in izrazil zahvalo za udeležbo ter njihovo zanimanje, kar dokazuje, da sta jim zdravje in šport pomembna. To je potrdila tudi zanimiva razprava udeležencev. Bogdan Gabrovec je povedal, da se s kandidatom za župana, Janezom Poklukarjem, poznata že 8 let in poudaril, da je ta vedno naredil vse kar je obljubil. Izpostavil je še, da je šport tisto, kar združuje Slovence, kar nas dela vesele in srečne. To pa jev lokalnem območju možno z dobrimi objekti in pravimi ljudmi za vodenje. Verjame, da bo Gorjankam in Gorjancem z Janezom kot županom to tudi uspelo. Dr. Erik Brecelj je zbranim dal vedeti, da imajo srečo s kandidatom za župana Janezom Poklukarjem, saj bo veliko storil za kraj. dr. Janez Vodičar je izpostavil, da je za dosego cilja pomembna pot ter, da pozabljamo na otroke, starejše in kronične bolnike, ko govorimo o športu. Poudaril je, da je potrebno storiti nekaj na nivoju družbe, zato je pomembno, da se povežeta športna in zdravstvena dejavnost. Zbranim zaupa, da so najmanjša vas v Sloveniji z največ olimpijci, ki so ogromno storili za slovenski šport. Prepričan je, da bodo Gorje z Janezom našle uspešno pot za šport, kot tudi za zdravje.

Bernarda Ferjan, kandidatka za občinsko svetnico in Janez Poklukar, kandidat za župana, sta zbranim predstavila izstopajoče demografske in epidemiološke kazalce v Gorjah. Kazalci in razprava so pokazali, da je na področju zdravja in športa potrebno še veliko storiti.

Zdravstveni dom (ZD) Bled je premajhen za pokrivanje vseh potreb prebivalcev, zato je Janez Poklukar, še kot minister za zdravje, podprl projekt novega prizidka ZD Bled in zagotovil preko 700 tisoč EUR državnih sredstev. Ob srčno-žilni ogroženosti in nadpovprečno zbolevnostjo za možgansko kapjo, so potrebna prizadevanja za vzpostavitev kardiološke ambulante v ZD Bled in izvajanje referenčne ambulante za starejše v večnamenskem prostoru novega Gorjanskega doma. Ostale aktivnosti za starejše si bodo prizadevali urediti z zagotovitvijo ustreznih transferjev v ZD Bled, Splošno bolnišnico Jesenice ter Kliniko Golnik.

Povedala sta, da imamo v Sloveniji 1500 nenadnih srčnih smrti letno, kar pomeni, da imamo v naši občini vsaj 2 primera letno, zato je enakomerna in zadostna pokritost z avtomatskimi defibrilatorji nujna, saj to pomeni, da v 10 letih lahko rešimo 20 življenj. Glede na gostoto poselitve in razporeditev defibrilatorjev po občini, je nujno, da se defibrilator čimprej namesti v Krnici.

V razpravi so si bili razpravljalci enotni, da je za potrebe šole, vrhunskega športa, rekreativnih dejavnosti in izvajanja ustrezne gibalno zdravstvene preventive treba čimprej urediti Športni park, ki bo vključeval travnato nogometno igrišče za mali nogomet, atletsko stezo, fitnes na prostem in igrišče za otroke. Poleg tega je treba dograditi ali zgraditi nov Gorjanski dom, ki bo imel večnamenski prostor za mlade in starejše ter prostore za društva. Zato moramo vsi skupaj najprej oblikovati in zapisati skupno strategijo, ki bo opredeljevala naše usmeritve in prioritete, te pa bodo podlaga za pospešeno prostorsko načrtovanje ter pripravo projektov za črpanje sredstev iz evropskih skladov.

Ob sodelovanju gostov je bilo poudarjeno, da je poleg vzpostavitve ustrezne infrastrukture (Športni park, Gorjanski dom, prizidek ZD Bled) in opreme (avtomatski defibrilator) treba zagotoviti tudi dovolj primerno usposobljenega kadra. Le-ta bo lahko sledil in ustrezno odgovarjal na demografske in najbolj pereče epidemiološke kazalnike, ter med Gorjankami in Gorjanci ustvarjal, s podajanjem vsebin, simbiozo vseh generacij.

Z gosti pa so razpravljali tudi o vzpostavitvi preventivnih programov za otroke in starejše, ki bi se, ob kadrovski okrepitvi in dodatnih sredstvih, vodile ob pomoči Fakultete za šport in Zdravstvenega doma Bled v domačih športnih društvih.

Janez Poklukar je v zaključku povedal, da si bodo pobude in predloge z medsebojnim spoštovanjem, dobro komunikacijo in sodelovanjem v naslednjih dveh mandatih prizadevali realizirati. Ekipa, katere del je tudi sam, kandidira zato, ker boste Gorjanke in Gorjanci povedali kaj potrebujete, zato ga veseli, da se je to že začelo z današnjim deljenjem svojih pogledov, potreb in idej.

Čas je za spremembe!

Prizadevali si bomo za:

  • Ambulanto za vsakega zdravinka v ZD Bled.
  • Kardiološko ambulanto v ZD Bled
  • Defibrilator v Krnici
  • Prevenitvno vzgojne programe za ranljive skupine:
    • otroci s prekomerno telesno težo,
    • starejši.
  • Športni park s prostori za športna društva.