VEČER GORJANSKIH PODJETNIKOV, OBRTNIKOV IN KMETOV

V petek, 21. 10. 2022, se je v občini Gorje, v organizaciji Liste Janeza Poklukarja, odvil Večer
gorjanskih podjetnikov, obrtnikov in kmetov.

Dogodka so se poleg Gorjank in Gorjancev, udeležili tudi trije ugledni gostje, in sicer Branko
Meh, bivši predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Roman Žveglič, predsednik
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor
Gospodarske zbornice Slovenije.

Uvodoma je zbrane nagovoril kandidat za župana Občine Gorje, Janez Poklukar. Poudaril je,
da je povezava med udeleženci nujna in se hkrati zbranim opravičil, da že 16 let zamuja z
organizacijo takšnega dogodka, saj je gospodarstvo za Gorje izrednega pomena. Poleg
povezovanja podjetnikov, obrtnikov in kmetov je izpostavil, da je potrebno preprečiti nadaljnje
usihanje kraja, zato je mladim potrebno omogočiti pogoje, da ostanejo v Gorjah. Kot župan si
bo prizadeval za postavitev stanovanjskega naselja za mlade, nov Gorjanski dom s športnim parkom, ki bo služil kot medgeneracijski center, nov vrtec, nov kulturni dom, tehnološko-
podjetniški park in logistični center za Triglavski narodni park. Vedno je bil uspešen, ker je

povezoval ljudi in imel za sabo dobro in veliko ekipo. Verjame, da lahko poveže Gorjanke in
Gorjance na način, da bodo slišani in da bodo prav vsi del njegove ekipe, ki bo ustvarjala
prihodnost Gorij. Svoj nagovor je sklenil z naslednjimi besedami: »Čas je za spremembe, čas
je, da Gorjanke in Gorjanci poveste kaj potrebujete!«

Nagovoru kandidata za župana so sledili še nagovori gostov. Kot prvi je zbrane nagovoril
gospod Branko Meh in izpostavil, da je malo gospodarstvo nadvse pomembno, saj obrtniki in
podjetniki polnijo proračun. Meni, da morajo biti na vodilnih položajih na lokalni ravni sposobni
ljudje. O kandidatu za župana, Janezu Poklukarju, je povedal, da je deloven, pošten, sposoben
in tudi dober gospodarstvenik. Svoj nagovor je zaključil z besedami: “Če bi bil Gorjanc, bi svoj

glas dal Janezu”. Sledil je nagovor gospoda Romana Žvegliča, ki je za kmetijstvo povedal, da
je na evropski ravni najbolj regulirana panoga. Po slovenskih občinah so uveljavljene različne
prakse medsebojnega sodelovanja, zato zbranim predlaga, da najdejo svojo pot tudi v Gorjah.
Sklepno je poudaril, da se je smiselno ravnati po načelu:” O vsem se pogovoriti, skupaj skleniti
in storiti”. Nagovore gostov je nadaljeval gospod mag. Aleš Cantarutti, ki je poudaril, da je
GZS velik sistem, s sedežem v Ljubljani, zato posebej vabi in spodbuja vse podjetnike izven
Ljubljane, še posebej zbrane, da so bolj aktivni, da bodo finančna sredstva stekala tudi v ostale
dele Slovenije. Izpostavil je, da je lokalna skupnost pomembna, da je pomembno tudi
medsebojno sodelovanje, predvsem z vidika nove finančne perspektive in črpanja sredstev.
Poudaril je, da je Janez Poklukar odličen doktor, dobre manager, hkrati pa ima tudi osebno
izkušnjo poznavanja države kot aparata. V prihodnjih osmih letih, torej naslednjih dveh
mandatih, za katera kandidira gospod Poklukar, se lahko marsikaj stori. Zbranim je predlagal,
da naj bodo glasni in naj zahtevajo, za pomoč pa se vedno lahko obrnejo tudi na GZS izpostavo
v Kranju.

SONY DSC

Zbranim so bili na kratko predstavljeni še statistični podatki občine Gorje s področja
podjetništva, obrtništva in kmetijstva, nato pa so se razdelili v tri delovne skupine, v katerih so
se pogovarjali o nadaljnjih idejah, vizijah in predlogih, ki jih bodo naslovili na novo izvoljenega
župana. Razprava je predvsem pokazala, da moramo biti v Gorjah na področju ustvarjanja
podjetništva, obrtništva in kmetijstva ambicioznejši ter pogumnejši. Gorjanke in Gorjanci so
pokazali, da imajo voljo, energijo in ideje.
Čas je za spremembe!

Pred koncem formalnega dela dogodka je zbrane ponovno nagovoril kandidat za župana,
Janez Poklukar, ki je izpostavil, da občina mora imeti posluh za podjetnike, obrtnike, kmete.
Poudaril je pomen druženj, mreženja, ustvarjanja delovnih mest za mlade ter večjo
proaktivnost občine, ki lahko pomaga podjetnikom, obrtnikom in kmetom s pravočasno in

ustrezno pripravo prostorskih načrtov, sofinanciranjem prioritetnih projektov, sodelovanjem na
nacionalnih in evropskih razpisih, svetovalno službo in organizacijo podobnih dogodkov na
lokalni, medobčinski, regijski in nacionalni ravni. Prepričan je, da vse ideje in pobude z dobro
komunikacijo, sodelovanjem in medsebojno podporo tudi lahko udejanijo, zato je na koncu vse
povabil na druženje v ponedeljek 24.10.2022 ob 18. uri v Gorjanski dom, ko bodo govorili
o Zdravju in Športu.

Pridružili se jim bodo vidni predstavniki slovenskega zdravstva in športa.

Vsem udeležencem srečanja se je zahvalil za udeležbo, dobro voljo, podporo in pobude.

Pripravila: Lista Janeza Poklukarja