Okrogla miza o zdravju, športu in solidarnosti

Vsem udeležencem včerajšnjega dogodka Okrogle mize o zdravju, športu in solidarnosti  se najlepše zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje.

Posebna zahvala za sodelovanje gre eminentnim gostom: doktorju Eriku Brecelju iz Onkološkega inštituta, predsedniku Olimpijskega komiteja Bogdanu Gabrovcu in profesorju na Fakulteti za šport Janezu Vodičarju. 

Razprava je pokazala, da je na področju zdravja in športa potrebno še marsikaj postoriti, zato si bomo prizadevali za postavitev skupne strategije, ki bo podlaga za pospešeno prostorsko načrtovanje ter pripravo projektov. Ob sodelovanju gostov je bilo poudarjeno, da je poleg vzpostavitve ustrezne infrastrukture in opreme za področje zdravja (prizidek zdravstvenega doma, defibrilator v Krnici) in športa (športni park s travnatim nogometnim igriščem za mali nogomet, atletsko stezo, fitnesom na prostem, igriščem za otroke) potrebno zagotoviti tudi primerno dovolj usposobljenega kadra. Le-ta bo lahko sledil in ustrezno odgovarjal na demografske in najbolj pereče epidemiološke kazalnike, ter med Gorjankami in Gorjanci ustvarjal, s podajanjem vsebin, simbiozo vseh generacij. Ob srčnožilni ogroženosti in nadpovprečno zbolevnostjo za možgansko kapjo, si bomo prizadevali za vzpostavitev kardiološke ambulante v ZD Bled. Z gosti pa smo razpravljali tudi o vzpostavitvi preventivnih programov za otroke in starejše, ki bi se, ob kadrovski okrepitvi in dodatnih sredstvih, vodile ob pomoči Fakultete za šport in Zdravstvenega doma Bled v domačih športnih društvih. Prizadevali si bomo, da bi se referenčna ambulanta za starejše odvijala tudi v večnamenskem prostoru Gorjanskega doma, ostale akrivnosti za starejše pa si bomo prizadevali urediti z zagotovitvijo ustreznih transferjev v zdravstvene zavode.

Prizadevali si bomo, da pobude in predloge z medsebojnim spoštovanjem, dobro komunikacijo in sodelovanjem v naslednjih dveh mandatih tudi realiziramo.

Kandidiramo zato, ker boste Gorjanke in Gorjanci povedali kaj potrebujete, zato nam je v veliko čast in veselje, da se je to že začelo in da svoje poglede, potrebe in ideje delite z nami. 

Čas je za spremembe!