Janez Poklukar – Iz Gorij na ministrsko mesto

Gorjanci pravijo, da so Gorje najlepša vas pod Triglavom. Prav v tej vasi je zrasel Janez Poklukar, ponosem Gorjanc. Kot pri večini, tudi pri njemu ni šlo brez smuči in različnih otroških vragolij. Po zaključeni osnovni šoli in gimnaziji mu je bil izziv zahteven študij na Medicinski fakulteti. Ker mu je bila že takrat pomembna širina znanj, je istočasno študiral tudi stomatologijo. Po zaključku študija je sledila zahtevna specializacija interne medicine po slovenskih bolnišnicah, matična pa mu je bila Bolnišnica Jesenice. Med opravljanjem specializacije je Janez spoznal svojo veliko ljubezen, ženo Bernardo, s katero imata kar pet otrok.

Ker so ga vseskozi zanimala različna znanja, je ob nastanku Občine Gorje kandidiral za člana Nadzornega odbora. Tu je spoznaval osnove finančnega poslovanja, smotrnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe občinskih (naših) sredstev. Za tem se je še en mandat kalil kot občinski svetnik.

Po uspešno zaključeni specializaciji je kot specialist interne medicine delal v Bolnišnici Jesenice. Ob delu so se mu kar naprej porajale ideje, kaj bi se pri delu dalo bolje organizirati, kje bi lahko prihranili in kako bi lahko izboljšali pogoje tako za bolnike kot tudi za zaposlene.

Odgovorni so kmalu zaznali te njegove sposobnosti in mu zaupali vodenje celotne Bolnišnice Jesenice. Rezultati so bili hitro vidni in tudi merljivi. V času njegovega vodenja je bil zgrajen urgentni center in opravljeni energetska in požarna sanacija bolnice.

Po uspešnem vodenju te bolnišnice mu je bil poverjen še večji poklicni izziv – vodenje največje bolnišnice v Sloveniji; Kliničnega centra Ljubljana. Klinični center ima 8500 zaposlenih, kateri dnevno skrbijo za 2000 hospitaliziranih bolnikov in opravijo 6500 ambulantnih pregledov. Letni proračun s katerim je opravljal je znašal 600 milijonov letno. V času epidemije je uspešno vodil izgradnjo covid bolnišnice, katera je bila zgrajena v hitrih 14 dneh.

V času ministrovanja je svoj prosti čas namenjal tudi zdravljenju najtežjih covidnih bolnikov v UKC.

Od tu ga je poklicna pot vodila še višje, na mesto ministra za zdravje Republike Slovenije. Vedel je, da je pred njim eno najtežjih poklicnih obdobij, a je ta izziv s ponosom sprejel.  Tu je potrebno poudariti, da se je vladi Republike Slovenije pridružil kot strokovnjak s področja zdravstva in da je bil edini nestrankarski kandidat za ministra.

Mandat je nastopil v začetku četrtega vala epidemije covid. Ker so njegove prioritete kot zdravnika vedno bolniki in varno delovno okolje za bolnišnično osebje, se je trudil čimbolje poskrbeti za oboje. V času ministrovanja je bil odgovoren za 44 tisoč zaposlenih v slovenskem zdravstvu, za zdravje vseh prebivalcev Slovenije, skrbel pa je tudi za zdravstveno blagajno, katere proračun znaša preko 3 miljarde EUR letno. 

Njegove prioritete in najpomembnejši dosežki kot ministra za zdravje so bile naslednje:

  • poskrbeti za vse bolnike, tako covidne kot necovidne;
  • sprejemati epidemiološke ukrepe, ki bi učinkovali tako, da bi čim manj ljudi zbolelo s težkim potekom bolezni ali še huje (tudi cepljenje);
  • sprejetje zakona, s katerim je bilo zagotovljeno 1,9 milijarde evrov za strateške investicije v zdravstvo v naslednjih 10-ih letih; največje investicije bodo izgradnja dveh novih Kliničnih centrov v Ljubljani in Mariboru (763 mio EUR), modernizacija in razvoj splošnih bolnišnic, negovalnih bolnišnic in domov po vsej Sloveniji (557 mio EUR), specialne bolnišnice, porodnišnice, psihiatrične bolnišnice, primarno zdravstvo ter seveda tudi za znanstveno-izobraževalne ustanove na področju zdravstva;
  • sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, kateri zagotavlja, da bodo upravičenci lahko dostopali do primerljivih storitev po vsej državi; poudarek v zakonu je, da bi starejši lahko čim dlje ostali  v oskrbi v domačem okolju; v veliko pomoč so tu lahko medgeneracijski centri;
  • z dodatnimi sredstvi poskrbeti za zmanjševanje čakalnih vrst;
  • zagotoviti čim več zdravnikov specialistov družinske medicine, da bo lahko vsak državljan imel dostop do izbranega osebnega zdravnika;
  • in še bi lahko naštevali.

Nenazadnje je zelo pomembno poudariti tudi Poklukarjevo sodelovanje in udejstvovanje na evropskem in svetovnem nivoju, tako v času polletnega predsedovanja Republike Slovenije Svetu evropske unije, kot tudi tekom celotnega njegovega mandata. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje sta Janezu v življenje prinesla mnoga poznanstva v široki mreži posameznikov. Ker sta se tako Evropska unija kot svetovna zdravstvena organizacija zavedali, da je potrebno biti bolje pripravljen na epidemije svetovnega obsega, je Janez Poklukar konstruktivno sodeloval pri pobudah in pripravah ustreznih zakonodajnih aktov. 

V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, tedanjim predsednikom vlade Janeza Janše in evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča.

Republika Slovenija in njen minister Poklukar sta v času predsedovanja veliko prispevala k večji zdravstveni varnosti in boljšemu obvladovanju epidemij v Evropski uniji.

Janez Poklukar v času pol letnega predsedovanja in vodenja EU sveta zdravstvenih ministrov.
Eden od vrhuncev Poklukarjevega mednarodnega udejstvovanja pa je bil odmeven nagovor skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi.

Kako naprej?

Trenutno Janez Poklukar dela kot specialist internist v Splošni bolnišnici Jesenice, ter se z vso vnemo posveča bolnikom. V prostem času je aktiven občan Občine Gorje, kot tudi predsednik Turističnega društva Gorje, kjer pozorno opazuje stanje in dogajanje. Ob vseh njegovih znanjih in izkušnjah se mu ves čas porajajo ideje, kako naprej na lokalnem nivoju, oziroma kako v Občini Gorje ustvariti pogoje bivanja, ki bodo privlačni za mlade, varni za starejše, spodbudni za obrtnike in podjetnike, ter ki bodo turizem kot naravno danost dvignili na višjo raven upoštevajoč, da bo naravno okolje čim bolj ohranjeno in še veliko drugega.

Milena in Mato Šimnic