Aktualne teme in vprašanja oktober 2022

Aktualne teme in vprašanja oktober 2022

Povezava na Aktualne teme in vprašanja september 2022.

Drage Gorjanke in Gorjanci, prejemamo veliko vprašanj, kako bo delovala in se razvijala občina. Z veseljem odgovarjamo, saj je Lista Janeza Poklukarja odprta za vprašanja. V podajanju konkretnih odgovorov in tesnejšem povezovanju ter sodelovanju vidimo priložnost za uspešnejšo udejanjanje naše skupne vizije. Znanje, strokovnost in izkušnje bomo s svetniško skupino, v želji po doseganju večje kakovosti življenja v Gorjah, delili z vsemi. Roko ponujamo vsakemu posebej in vsem Gorjancem skupaj. Roko zaupanja, korektnosti in transparentnosti.

Čas je za spremembe!

1. Kaj oz katere potrebe/prioritete so v Gorjah na zdravstvenem področju?

Več pa si lahko pogledate iz utrinkov dogodka v zdravstvu, ki se je odvijal v Gorjanskem domu 24.10.2022.

Zbranim so se pridružili tudi ugledni gostje, in sicer 

 • dr. Erik Brecelj, znan zdravnik iz Onkološkega inštituta Ljubljane, 
 • Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 
 • in dr. Janez Vodičar, profesor na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani.

Še posebej je bila odmevna izjava dr. Erika Breclja – zdravnika iz Onkološkega inštituta Slovenije, ki je poudaril sodelovanje in kako je pomemben, da je vodja človek z vizijo in energijo, ki ga žene povezovanje in nenehno iskanje rešitev. 

Rekel je “

 • Imate srečo, da ga lahko uporabite v svojem okolju. Izkoristite to!
 • Imate kandidata, ki se spozna na medicino, na organizacijo in na črpanje sredstev.
 • Zgrabite priložnost, izkoristite ga.”

2. Kaj menite o transparentnosti in zakonitosti delovanja občine v času županovanja Petra Torkarja?

Želeli bi si, da bi bilo delovanje občine oz občinskih organov bolj transparentno kot je sedaj. Kar nekajkrat je župan Peter Torkar na začetku seje odločil, da na seji ne smejo biti prisotni mediji, ki bi poročali o seji. 

Večkrat smo tudi dobili informacije, da se v časopisu Gorjanc ne objavi vseh (ali v celoti) člankov, ki jih pošiljajo Gorjanci. 


Glede samega delovanja občine pa marsikaj pokažejo zapisniki in poročila Nadzornega odbora in aplikacija Erar. Iz zapisnikov in poročil Nadzornega odbora je razvidno, da je gospod Kapus (dolgoletni svetovalec župana Petra Torkarja) vodil javne razpise, kamor so se prijavljale njegova podjetja (Firma 1, Firma 2, Firma 3), ki so bila kasneje izbrana za opravljanja svetovanja za občino Gorje, pri čemer so podjetja v delni ali celotni lasti gospoda Kapusa. Torej je na razpisu gospod Kapus izbral samega sebe.  Skupni znesek samo omenjenega svetovanja je 124.470 EUR.

Podatki iz aplikacije Erar:

Firma Skupni ZnesekObdobje nakazil
Firma 1, poslovno svetovanje d.o.o.3.000,002014
Firma 2, poslovno svetovanje, d.o.o. (ustanovitelji: Kappus in partnerji, računovodstvo in davčno svetovanje)Zastopnik: Bizjak SimonZaposleni: 147.120,002018 – 20222018 – 24.220,00
2019 – 18.850,00
2020 – 2.150,00
2021 – 02022 – 1.900,00
Zavod Marka Kapusa – Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Radovljica*74.350,002016 – 20222016 – 18.400,00
2017 – 16.550,00
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 9.800,00
2021 – 14.700,00
2022 – 14.900,00
Skupaj124.470,00

*Zavodu Marka Kapusa ustanovitelj Vojko Kapus, kar je razvidno iz uradnih evidenc.

Vsi zgoraj objavljeni podatki so dostopni iz javnih zapisnikov, evidenc in aplikacije Erar.

To je aplikacija Komisije za preprečevanje korupcija.

Primer povezave: https://erar.si/prejemnik/NTk4Mzc2NTk=#transakcije 

Vse transakcije občine Gorje vidite preko naslednje povezave: https://erar.si/placnik/NzcwNjI=#transakcije

Znesek samo omenjenega svetovanja je bil torej 124.470 EUR, ob tem pa je bilo v zadnjem letu za spodbujanje gospodarstva objavljen razpis v višini 3 tisoč EUR. 

Naš cilj: 

 • delati transparentno, pošteno, omogočiti v domači občini delo gorjanskim obrtnikom, podjetnikom in kmetom; 
 • obrniti razmerje med svetovalnimi pogodbami in spodbudami za gospodarstvo, obrtništvo ter kmetijstvo;
 • prenašati seje občinskega sveta na internetu, 
 • uvesti rubriko Pisma bralcev v časopis Gorjanc in tako omogočiti izražanje mnenj slehernemu občanu. 

Čas je za spremembe – za večjo transparentnost delovanja!

Čas je za 2. župana!

3. Kako gledate na zadolženost in na črpanje EU sredstev?

V ekonomiji je znano že stoletja, da vsak dolg, ki generira rast, ob zmernem tveganju seveda, je dober. Podjetje, ki nima dolgov, je po navadi brez vizije. Žal pa to med ljudmi ni najbolje sprejeto. 

Občina Gorje formalno ni zadolžena, kar pa ne pomeni, da ni prikrito zadolžena. Tako moramo Gorjanke in Gorjanci do konca naslednjega mandata odplačati nekaj manj kot 1 mio EUR prenesenega dolga oz približno 350 EUR po občanu, ki ga bomo poravnali s plačevanjem javne službe čiščenja odpadnih voda. Bojimo se, da ob pomanjkanju transparentnosti delovanja občine, obstaja tveganje tudi za druge prikrite dolgove občine. Zaenkrat vemo, da nas čaka okoli 350 EUR dolga na vsako Gorjanko in Gorjanca v naslednjem mandatu. Če gre za 4 člansko družino, to pomeni 1400 EUR v naslednjih 4 letih.

Po drugi strani pa občina brez dolgov in z malo pridobljenimi evropskimi sredstvi z drugimi besedami pomeni občina brez vizije in ambicioznosti.

Gorje sodijo med občine, ki so počrpale najmanj EU sredstev. Skoraj 12 krat manj kot Občina Bohinj! 

Osnova za črpanje EU sredstev so dobro pripravljeni projekti, kar občini v zadnjih 16 letih žal ni uspelo pripraviti, zato tudi pri črpanju EU sredstev ni bila uspešna.

Z evropskimi sredstvi lahko izboljšamo in polepšamo življenje v Gorjah na številnih področjih, zato bomo pripravili kvalitetne projekte, ki bodo konkurenčni na razpisih. 

Čas je za spremembe – za bolj ambiciozne občinske projekte!

Čas je za 2. župana!

Kot vidimo na infografiki smo Gorje med najslabšimi občinami.

Na naslednji povezavi lahko preverite črpanje EU sredstev ostalih občin. Kot lahko vidite je na primer Bohinj počrpal cca 12x več, Radovljica več kot 4x več na prebivalca. Najuspešnejša Občina Grad, ki ima tudi nekaj čez 2000 prebivalcev, pa je počrpala skoraj 133x več sredstev kot Občina Gorje.

Več na https://infogram.com/crpanje-eu-sredstev-na-prebivalca-1h8n6m3v01vmz4x, članek je bil objavljen na 24 ur: https://www.24ur.com/novice/dejstva/preverite-kako-uspesna-je-vasa-obcina-pri-crpanju-evropskega-denarja.html 

4. Čemu bo namenjen objekt na Fortuni v Spodnjih Gorjah, ki ga gradi Turistično društvo Gorje (TD)?

V času pred nastopom mandata Janeza Poklukarja v TD Gorje je bil izveden (precej drag) nakup stavbnega zemljišča na Fortuni v Spodnjih Gorjah za namen parkirišča za avtodome. Ker parkirišče za avtodome ne sodi v središče vasi, se je nakup izkazal za neustrezen. Zaradi trenutnih razmer na trgu nepremičnin TD Gorje s prodajo zemljišča ne bi pokril stroškov njegove nabave, zato se je upravni odbor TD Gorje, kot dober gospodar odločil, da bo na zemljišču zgradil dvostanovanjski objekt. S prodajo tega objekta bo pokril finančno vrzel. Sredstva od prodaje bodo namenjena  za razvoj dejavnosti TD Gorje, in sicer za novo vstopno točko v sotesko Vintgar, ki se bo zgradila na mestu zapuščenega tovarniškega obrata Vezenin. Izgradnjo nove vstopne točke terja spletni način nakupa vstopnic, ki prinaša nova delovna mesta, boljšo pretočnost prometa, večjo kakovost življenja Gorjank in Gorjancev ter bolj pestro doživetje obiskovalcev Gorij in soteske Vintgar.

5. Kako Janez Poklukar komentira govorice poslovanju in o svoji 30000 EUR visoki nagradi kot predsednik Turističnega društva Gorje?

V skladu z Zakonom o društvih, društvo z vsem svojim premoženjem odgovarja za zakonitost poslovanja. V določenih primerih za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, torej tudi oz. predvsem predsednik Turističnega društva Gorje. Poleg tega na društvu opravi za več kot 50 ur dela mesečno. Med delo sodi priprava in vodenje sej upravnega odbora, odgovarjanje na klice in elektronska sporočila, priprava in udeleževanje sestankov z najrazličnejšimi deležniki iz lokalnega in širšega nacionalnega okolja, s katerimi se TD srečuje pri svojem poslovanju (občine, Ministrstvo za okolje in prostor, LTO Bled, TNP,…) kot tudi evalvacija in izvajanje dolgoročne strategije TD, ter seveda, vsakodnevno reševanje težav in izzivov (promet, parkiranje, turistične agencije).

TD Gorje ima  pridobljen  status  organizacije,  ki  deluje  v javnem interesu, tudi  zaradi upravljanje s sotesko Vintgar (vstopnina). Status,  ki  ga  podeljuje  Ministrstvo  za  gospodarstvo,  se  pod  dokaj  zahtevnimi  pogoji  preverja  in  podaljšuje  na  vsaki  dve  leti. Status organizacije, ki deluje v javnem interesu, je bil pridobljen v  mandatu  sedanjega  vodstva društva. Poleg opremljanja  in  urejanja  soteske  Vintgar  za  obiskovanje  ter  ogledovanje, opravlja društvo  niza  ostalih  dejavnosti, med drugim tudi tržno dejavnost, pod katero spadajo prodaja spominkov, gostinska dejavnost in zagotavljanje ter upravljanje parkirišč namenjenih obiskovalcem  soteske Vintgar. 

Nagrade upravnemu odboru so dodeljene in se izplačujejo le iz prihodkov pridobljenih na podlagi tržne dejavnosti, ne pa tudi  iz sredstev upravljanja s sotesko Vintgar.

Upravni odbor TD je sprejel sklep o višini in izplačilu nagrade 30 000 EUR za CELOTNI upravni odbor (9 članov) društva v letu 2018, ko Janez Poklukar ni bil član upravnega odbora niti predsednik. Višina nagrad je javno predstavljena na vsakoletnem spomladanskem občnem zboru TD, je sestavni del letnega poročila in nikoli ni bila skrivnost. 

V letu 2020 je društvo poslovalo pozitivno in ob tem je ustvarilo dobrih 200 tisoč EUR prihodkov iz tržne dejavnosti (prodaje spominkov, gostinsko dejavnostjo in vodenjem parkiranja). V ta prihodek niso vključena sredstva iz pobiranja vstopnine v sotesko, saj se ta porabijo za urejanje soteske Vintgar. Prav tako je TD poslovalo pozitivno v letu 2021 in je iz tržne dejavnosti ustvarilo preko 330 tisoč prihodkov. 

Višino nagrade iz prihodkov tržne dejavnosti si torej razdeli celotni upravni odbor, ki je sestavljen iz 9 članov. Informacije, da ima Janez Poklukar sam 30 000 EUR nagrade za delovanje Turističnega društva so napačne in zavajajoče, vse navedeno pa je dostopno iz javnih dokumentov TD. 

Čas je za spremembe – za transparentnost, poštenost in odgovornost.

Čas je za 2. župana!

6. Ker v Sloveniji trenutno zelo primanjkuje zdravnikov, ali bo g. Janez Poklukar v primeru svoje izvolitve za župana zapustil zdravniške vrste in bo poklicni župan?


Funkcijo župana bo g. Janez Poklukar opravljal nepoklicno (kot sedaj to upravlja trenutni župan Gorij Peter Torkar), saj bo poleg še naprej delal kot zdravnik.

V primeru izvolitve za župana Občine Gorje bo g. Janez Poklukar odstopil kot predsednik Turističnega društva Gorje.

Naša občina zaostaja na marsikaterem področju. Naša vizija in strateški načrt sta zato dolgoročna zato kandidiramo za dva mandata.

Čas je za spremembe – z vizijo in znanjem za razvoj.

Čas je za 2. župana!

7. Kako vidite možnosti razvoja kmetijstva v Gorjah?

Gorje so občina, ki ima z vidika kmetovanje težje pridelovalne razmere, zato je treba kmetijam pomagati razvijati dejavnosti, ki se dopolnjujejo s trajnostnim turizmom. Pridelava lokalne hrane je strateškega pomena, zagotavlja kakovostno hrano in s tem povezan zdrav način življenja, prispeva k obdelani kulturni krajini in daje delovna mesta v lokalnem okolju. Občina bo tako pomagala zlasti tam, kjer naši kmetje težko konkurirajo za pridobitev evropskih sredstev. Hkrati pa si bomo prizadevali, da se bo čim več lokalne hrane ponudilo našim najmlajšim.  

Prehranska samozadostnost je vedno večja prioriteta in marsikdo bi imel lasten vrt, vendar nima zemlje za pridelavo hrane za lastne potrebe. Zato si bomo prizadevali, da bi zainteresiranim, za lastno pridelavo hrane, omogočili dostopnost do obdelovalnih površin.

Čas je za spremembe! 

Lokalna hrana + čista pitna voda + gibanje = kakovostno in zdravo življenje

Čas je za 2. župana!

8. Kako spodbuditi razvoj podjetništva, obrtništva in kmetijstva v Gorjah?

Na prvem mestu moramo Gorjanke in Gorjanci oblikovati skupno vizijo in s tem izbrati strateške projekte, ki se bodo izvajali po prioritetah. Mladim in na sploh vsem Gorjankam in Gorjancem je treba z ambiciozno vizijo pokazati priložnosti, vliti upanje, pregnati apatijo in omogočiti pogoje, da ostanejo v Gorjah. Prizadevali si bomo za postavitev stanovanjskega naselja za mlade, nov Gorjanski dom s športnim parkom, ki bo služil kot medgeneracijski center, nov kulturni dom, tehnološko-podjetniški park in logistični center za Triglavski narodni park.

Kot drugo,  kar je pokazalo tudi srečanje 21.10.2022, je treba podjetnike, obrtnike in kmete vzpodbujati k povezovanju in jim za to omogočiti pogoje.

Kandidat za župana, Janez Poklukar, je bil uspešen, ker je povezoval ljudi in imel za sabo dobro in povezujočo ekipo. To so na dogodkih s svojo prisotnostjo in z besedo potrdili tudi eminentni gostje:

 • Branko Meh, bivši predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
 • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter
 • mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije.

Zato bo naša pomembna naloga povezati Gorjanke in Gorjance na način, da boste slišani in da boste prav vsi del ekipe, ki bo ustvarjala prihodnost Gorij.

Danes je ena glavnih vrednost povezovanje. Eden izmed eminentnih gostov je rekel, da: “Še v Ljubljani ne ve, kdaj so jih zadnjič – če sploh kdaj, nas 3 (predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije)” spravili skupaj. Če bi večkrat bili skupaj, bi bilo sigurno to dobro za celo Slovenijo! Odlično ste pripravili ta dogodek v Gorjah! Sodelovanje in povezovanje je pomembno!”

Čas je za spremembe – čas je, da Gorjanke in Gorjanci poveste kaj potrebujete!

Čas je za 2. župana!

9. Zakaj dodaten defibrilator v Krnici?

V Sloveniji imamo 1500 nenadnih srčnih smrti letno. To pomeni, da imamo v naši občini vsaj 2 primera letno, zato je enakomerna in zadostna pokritost z avtomatskimi defibrilatorji nujna, saj to pomeni, da lahko v 10 letih rešimo 20 življenj. Glede na gostoto poselitve in razporeditev defibrilatorjev po občini, je nujno, da se defibrilator čimprej namesti v Krnici.

Čas je za spremembe – vsako življenje je dragoceno!

Čas je za 2. župana!

10. Kaj menite o govoricah o kandidatih na volitvah?

O ljudeh morajo govoriti dejanja. Verjamemo, da smo pošteni, korektni, strokovni, trudimo si biti povezovalni in transparentni. Le tako bomo uspeli povezati Gorjanke in Gorjanke v ekipo, ki bo postavila vizijo in strateški načrt za naslednjih 8 let, ki bosta pripomogla k večji kvaliteti življenja v Gorjah.

Čas je za spremembe!

Čas je za 2. župana!