Aktualne teme in vprašanja november 2022

  1. Ali je na upravno enoto (UE) vedno potrebno v Radovljico? Zakaj se tudi v Gorjah ni organiziralo podpisovanje podpore kandidatov za volitve kot na Bledu?

Prizadevali si bomo, da bodoče ob večjih akcijah (na primer sprememba osebne izkaznice in menjava ostalih osebnih dokumentov) tudi v Gorjah za nekaj ur mesečno organizira UE. Enako velja tudi za oddajo podpore kandidatom za volitve.

2. Kaj lahko v Občini napravite za omilitev energetske krize?

Energetska kriza od nas terja ukrepe, terja od nas odločne korake. 

Nemudoma bomo zmanjšali moč svetil javne razsvetljave v okviru zakonsko predpisanih normativov ter po 22. uri uvedli na sprehajalnih poteh pod Višelnico, proti Poljšici in med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami prižiganje svetil s senzorji. Letos bomo pomagali tudi tako, da ne bomo prižgali novoletne okrasitve po javni razsvetljavi.

Lokalni energetski koncept (LEK) je bil v Občini Gorje sprejet leta 2012. Energetski zakon terja od lokalne skupnosti posodabljanje LEK-a vsakih 5 let. V Občini Gorje tega od leta 2012 nismo napravili, zato bo to ena od prioritetnih nalog. Osnovno izhodišče bo energetska samozadostnost Občine Gorje in zeleni prehod, zato nas čaka veliko dela. Verjamemo, da imamo pri tem boljše možnosti kot številne druge občine, saj imamo zgrajeno hrbtišče električne distribucije, ki je križno sklenjeno, veliko sončnih dni, v spodnjem toku reke Radovne hidrološki potencial ter možnost vzpostavitve več lokalnih mrež ogrevanja z lesno biomaso. Izkoriščanje sončne energije je treba skrbno načrtovati skupaj s sočasno gradnjo hranilnikov, ki zagotavljajo stalno oskrbo in stabilnost elektroenergetskega sistema. Potencial lesene biomase je v lokalnem okolju, kot je naš, izredno velik. Bogastvo gozda poznamo vsi, ravno tako imamo v Gorjah dokaj razvito gozdarstvo, treba je le še povezati vse skupaj in energijo lesne biomase porabiti doma. 

3. Ali si lahko obetamo spremembe v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) in kdaj?

V Gorjah smo do sedaj dvakrat sprejemali OPN, vendar ta še vedno ni ambiciozen, čeprav smo zanj porabili kar nekaj sredstev, in ne prinaša rešitev, ki jih Gorjanke in Gorjanci potrebujemo, da izboljšamo kvaliteto življenja v kraju. Ne ponuja nam rešitev, ki bi prepričale mlade, da ostanejo in se pričnejo vračati v Gorje.

Naš cilj je pripraviti res dober prostorski načrt, ki bo omogočil nadaljnji razvoj občine za vsaj naslednjih deset let. To pomeni, da bomo najprej na enem mestu zbrali vse vaše predloge in pobude, pridobili mnenja ostalih deležnikov, šele nato pa vse skupaj strokovno obdelali. Izdelani načrt bomo na koncu še enkrat dodobra premleli z vami ter ga šele ob čim širšem konsenzu občanov sprejeli. Taka procedura bo sigurno vzela nekaj več časa, a kot rečeno, naš cilj ni to, da načrt sprejmemo, pač pa želimo pripraviti ključni razvojni dokument za prihodnost naše občine. Po optimističnem scenariju si želimo nov OPN v dveh letih, po pesimističnem pa v štirih letih.

4. Kako boste poskrbeli za Društva v Gorjah?

V zadnjih dveh mesecih smo se sestali praktično z vsemi predstavniki društev v Gorjah. Ob izraženih skrbeh, da bi v primeru novega župana dobila društva manj sredstev kot jih sedaj, dajemo zagotovilo, da temu ne bo tako. Ravno obratno – poiskali bomo načine, kako bi društvom skušali zagotoviti več sredstev, kot so jih ta dobila do sedaj, saj na številnih področjih v Gorjah življenje temelji ravno na društvih. Veseli smo, da poleg Občine društvom finančno pomaga tudi Turistično društvo Gorje (TD). Slednje finančno pomaga vsem društvom v občini Gorje, ki izkažejo interes na letnem razpisu. Za TD je pomoč gorjanskim društvom ena glavnih prioritet.

Naši cilji so:

  • vsem društvom v občini Gorje omogočiti boljše pogoje dela,
  • vsem društvom v občini Gorje zagotoviti več sredstev, kot so jih imela do sedaj,
  • vsem društvom v občini Gorje pomagati uresničevati njihovo vizijo in
  • s tem povečati kvaliteto življenja v Gorjah.

5. Kako mislite urediti Športni park, prosim napišite malo več!

Slika 1: Športni park

Ob številnih vrhunskih športnikih, ki se redno udeležujejo največjih svetovnih tekmovanj, in potrebah rekreativnih športnikov, šole in starejših v Gorjah nujno potrebujemo športni park. Ta mora vsem skupinam in generacijam omogočati optimalno izvajanje vadbe in preživljanje prostega časa.

Na sliki 1 je s številko 1 označeno travnato igrišče za mali nogomet. Okoli njega bo atletska steza dolžine 200 metrov, pokrita s tartanom. Ob igrišču je s številko 2 označen prostor za fitnes na prostem. Urejen bo po načinu športnih fitnesov na prostem z vsem, kar se potrebuje za vadbo, kot na primer na številnih mestih po Ljubljani (slika 2).

Slika 2: Fitnes na prostem v Ljubljani

Na Sliki 1 je s točko 3 označeno igrišče za otroke, saj danes v Gorjah manjka odprtih površin za najmlajše. Na igrišču bodo nepogrešljiva igrala za najmlajše, kot so gugalnice, tobogan in vrtiljak. Poleg omenjenega igrišča bo tudi prostor za starše, kjer se bodo lahko družili in hkrati pazili na otroke. 

Slika 3: Maketa igrišča za otroke v Ljubljani

Prostori za društva bodo v novem Gorjanskem domu (na sliki 1 označen s številko 4), ki bo sicer imel nove vsebine. Te bodo dale osnovo za druženje vsem generacijam. Danes Gorjanke in Gorjanci nimamo več namenskega prostora, kjer bi lahko izvajali najrazličnejše aktivnosti in se predvsem družili. Omenjena infrastruktura pa seveda potrebuje tudi ustrezne in zadostne parkirne površine.

Kje in kako ter kakšna bo natančnejša vsebina novega Gorjanskega doma vam bomo predstavili na Srečanju starejših in ljubiteljev kulture v torek, 8. 11. 2022, ob 17. uri. Dogodek bo povezoval Boštjan Romih, pridružili pa se nam bodo tudi Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, ter Janez Vodičar iz Fakultete za šport.