Ukinitev službe nujne medicinske pomoči (NMP) na Bledu

V javnih občilih slišimo namere o reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) v Sloveniji.  V Listi Janeza Poklukarja ne poznamo konkretnega predloga o reorganizaciji službe NMP in se bomo nanj odzvali, ko bo v javni obravnavi. Se pa v javnih občilih, v okviru reorganizacije omenja tudi ukinitev ekipe NMP na Bledu, ki pokriva področje občin Gorje, Bled in Bohinj. 

Že sedaj poudarjamo, da delimo mnenje in stališče direktorja ZD Bled mag. Leopolda Zonika, da bi bil prevzem nujne medicinske pomoči ob sobotah, nedeljah in ponoči, s strani urgentnega centra ob Splošni bolnišnici Jesenice, strokovno neutemeljen in zgrešen. 

Izgubljene minute predstavljajo most med življenjem in smrtjo, zato se ne sme narediti koraka nazaj.

V Listi Janeza Poklukarja si bomo skupaj z vodstvom ZD Bled prizadevali, da se zdravstvena oskrba v Gorjah in na celotnem območju delovanja ZD Bled krepi, ne pa slabi.

Prav tako smo županu, g. Petru Torkarju poslali pisno pobudo, da se v okviru pogovorov, pobud in stališč zavzema:

– za zagotavljanje enake dostopnosti prebivalcev do nujne medicinske pomoči, tako na podeželju, kot v mestih blizu urgentnih centrov, saj je pri reševanju življenja najpomembnejši čas prihoda do pacienta;

– da je treba pri načrtovanju NMP upoštevati razgibanost terena, razpršenost prebivalstva (Bled-Ukanc 40 min), težje dostopna področja, slabe prometne povezave, prometni zastoji (zaradi rekonstrukcij cest in prometnih konic v času turističnih konic), podvojitev prebivalstva v času turistične sezone, smučarska središča, nesreče v gorah, adrenalinski športi, nesreče pri delu v gozdu (velik delež gozdnih površin in posledično več dela v gozdu na težko dostopnih in strmih območjih);

– za ohranitev NMP ZD Bled, kajti odzivni čas se z Jesenic do Bleda podaljša še za dodatnih 20 minut.

Lista Janeza Poklukarja